Natural Choice
Het Rariteiten Kabinet
Natuurhistorische bijzonderheden en rariteiten
Muziekinstrumenten
De collectie muziekinstrumenten van Het Rariteiten Kabinet is zeer omvangrijk. Meer dan 100 instrumentenzijn er op dit moment in het bezit van het Kabinet.
Vrijwel alle instrumenten zijn origineel en gemaakt voor professioneel gebruik. Een groot aantal is bespeeld door muzikanten.

Muziekinstrumenten worden traditioneel ingedeeld aan de hand van de manier waarop het geluid wordt voortgebracht (classificatie van Sachs-Hornborstel).

We onderscheiden daarin 4 groepen:

- de aerofonen

- de chordofonen

- de idiofonen

- de membranofonen


Een aerofoon is een muziekinstrument dat voor zijn geluidsvoortbrenging een luchtstroom nodig heeft. Bij een aerofoon ontstaat de klank door trillende lucht in een buis. Tot deze groep behoren de accordeon, harmonium, pijporgel, fluitinstrumenten (dwarsfluit, blokfluit), rietinstrumenten (hobo, fagot, klarinet, saxofoon), koperblaasinstrumenten (trombone, trompet, tuba, hoorn).
Veruit de meeste aerofonen zijn blaasinstrumenten.
Een pijporgel is wel een aerofoon maar geen blaasinstrument. Een snorrebot geeft geluid doordat het wordt rondgeslingerd in de lucht.

Een chordofoon is een muziekinstrument waarbij het geluid wordt geproduceerd door trillende snaren. Onder de chordofonen vallen de gebruikelijke snaarinstrumenten als viool, gitaar maar ook de toetsinstrumenten piano en clavecimbel. Andere voorbeelden zijn de harp, harpluiten, luiten en citers.

Idiofonen zijn muziekinstrumenten gemaakt van materiaal dat van nature klankrijk is. Idio- is afgeleid van het Griekse idios dat "zelf, eigen" betekent. De term idiofoon houdt in dat het instrument zelf de klank voortbrengt doordat het in trilling wordt gebracht. Voorbeelden zijn: xylofoon, vibrafoon, marimba, gamelan, castagnetten, gong, ratel, rasp, tamtam, bekken, klankschaal enz.


Membranofonen zijn muziekinstrumenten waarbij het geluid wordt geproduceerd door een gespannen vel (membraan) in trilling te brengen.
De grootste groep zijn de trommels (geslagen met een stok of met de hand).
Naast de trommels zijn er de gewreven membranofonen, waarbij het geluid wordt veroorzaakt door wrijven of strijken, zoals op een foekepot.
Ook zijn er geblazen membranofonen: zingen of blazen op mirlitons, zoals de kazoe (bij velen wel bekend als het vloeitje met een kam).
Geplukte membranofonen zijn instrumenten waarbij het geluid van het trommelvel wordt veroorzaakt door een snaar die tegen het vel klettert.


Wilt u een bezoek brengen aan een museum met een grote collectie muziekinstrumenten?
Er is een aparte pagina met dergelijke musea: Muziekinstrumenten Musea.