Natural Choice
Het Rariteiten Kabinet
Natuurhistorische bijzonderheden en rariteiten
Spinnen
Er zijn ruim 45.000 beschreven soorten spinnen in de klasse van de Spinachtigen welke deel uitmaakt van de Stam Geleedpotigen.

Alle spinnen hebben 4 paar poten en 8 ogen. Hun lichaam bestaat uit 2 delen waarbij aan het borstuk de poten zitten bevestigd en het weken achterlichaam de organen herbergt.
Spinnen worden onderverdeeld in twee basale groepen: de tangkakigen en de rechtkakigen ofwel vogelspinnen.

Het zijn geduchte jagers die voornamelijk door middel van spinsels hun prooien weten te vangen. Spinsels of spinrag wordt geproduceerd door klieren waarvan een spin er soms 6 kan bezitten. Elk paar klieren produceerd een eigen rag, dat voor verschillende doeleinden kan worden gebruikt. Zo bekleden spinnen er, afhankelijk van de soort, de tunnel van hun hol mee of verankeren het lichaam tijdens het lopen of springen. Ook worden prooien ermee ingesponnen om deze voor later als consumptie te bewaren. De productie van spinsel is een typische eigenschap en is enkel aan spinnen voorbehouden. 

Spinnen die geen web van spinrag maken zijn jagers, zij moeten het hebben van een tactische aanval en bijbehorende snelheid. Eenmaal een prooi te pakken wordt deze geinjecteerd met gif dat middels de 2 stevige kaken wordt ingebracht. Het gif bevat enzymen dat de spijsvertering op gang brengt om zo de prooi als een vloeibare substantie naar binnen te kunnen zuigen.

Spinnen komen voor over hele de wereld en bereiken, afhankelijk van de soort, een lengte van kleiner dan een milimeter tot een grootte van 30 centimeter. Hun voedsel bestaat voornamelijk uit insecten, maar grotere soorten kunnen ook een muis of kleine vogel veroberen. Niet elke spin is giftig of bezit klieren om gif te maken maar er zijn ook soorten die dodelijk zijn voor de mens.