Natural Choice
Het Rariteiten Kabinet
Natuurhistorische bijzonderheden en rariteiten
Trilobieten

Eén van de meest tot de verbeelding sprekende (uitgestorven) diergroepen van de Arthropoda zijn de trilobieten, een typische diergroep uit het Paleozoïcum. Eerste optreden in het Onder-Cambrium (ca. 570 miljoen jaar geleden) o.a. in de Burgess Shale (British Columbia) in Canada. Van deze diersoort worden veel resten gevonden, omdat ze in de loop van hun leven vele malen vervelden. Hun pantser kon nl. niet meegroeien maar moest, naar mate het dier groter werd, steeds opnieuw worden vervangen. Bij de vele vormen en soorten trilobieten waren er bij die in één oog meer dan 1500 zeshoekige of tot 400 ronde lensjes hadden. Een enkele had zelfs meer dan 15.000 facetten (Remopleurides).

Van de trilobieten kennen we niet alleen de volwassen vormen, maar ook de diverse groeistadia. In het eerste stadium (protaspis), na het uitkomen van het ei, vormde zich het pantser, dat nog volkomen star was. In het tweede stadium (meraspis) ontstond er een gewricht tussen kop en staartschild en in het derde stadium (holaspis) was het volledige aantal segmenten bereikt en kon het dier ook telkens zijn uitwendig skelet afwerpen en verder groeien. Het uiteindelijke, volwassen stadium gaf soms spectaculaire verschijningsvormen.

Trilobieten variëren in grootte van 5mm (Agnostus) tot 75cm (Uralichas, Isotelus). Enige andere grote soorten zijn Paradoxides (45cm), Asaphus (40cm) en Phacops (tot 20cm). Ook waren er soorten die blind waren b.v. Agnostus en Trinucleus. Deze zochten hun voedsel voornamelijk op de zeebodem.

De wetenschap kent op dit moment zo'n 1500 geslachten en ruim 15000 soorten trilobieten, waarvan de orde der Ptychopariida (Onder-Cambrium / Perm) de grootste rijkdom aan vormen bereikten. De trilobieten leefden over een periode van meer dan 300 miljoen jaar, van het Onder-Cambrium tot aan het eind van het Perm in welk tijdvak ze zijn uitgestorven.

Een goede indruk van de vele soorten geeft o.a. het Back to the Past Museum.
http://www.backtothepast.com.mx/index.html

Een site met zeer veel informatie over trilobieten: A Guide to the Orders of Trilobites  http://www.trilobites.info/