Disclaimer

Er wordt veel zorg besteed aan de inhoud van deze site. Toch kan er ergens iets onvolledig of niet helemaal correct zijn weergegeven. Bovendien geven wij op de site slechts algemene informatie.
Om die reden erkennen wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de site en zijn wij niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite. Alleen in een persoonlijk onderhoud kunnen afspraken op maat worden gemaakt en / of adviezen worden gegeven.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Het Rariteiten Kabinet. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Rariteiten Kabinet.
Natural Choice
Het Rariteiten Kabinet
Natuurhistorische bijzonderheden en rariteiten